Onderwijs

Peutergroep St. Jozef

Sinds het schooljaar 2019-2020 werkt onze school samen met Stichting Kindercentra Midden-Nederland Kind & Co.
Naast de Voorschoolse opvang is er binnen ons schoolgebouw een peutergroep gestart. De peutergroep is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur. De peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze opvangvorm is een goede voorbereiding op het kleuteronderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast bij de stap naar groep 1.

Peutergroep St. Jozef, de naam zegt het al, werkt intensief samen met de school. Zo zijn er doorlopende leerlijnen, er wordt gewerkt met de methode Peuter- en Kleuterplein, en de zorg voor de peuters wordt gezamenlijk opgepakt. Ook in praktische zin wordt er samengewerkt. Dat is te zien aan het dagritme. Zo spelen de peuters en kleuters samen buiten, wordt er wekelijks samen gegymd in sporthal De Eiber en in beide groepen wordt met dezelfde projecten gewerkt, die gezamenlijk worden geopend en ook weer afgesloten. De overgang naar de kleutergroep verloopt hierdoor heel soepel. Het gezamenlijke gesprek tussen ouders, de peuterleidster en de kleuterleerkracht, vlak voor de start in groep 1, wordt als heel positief ervaren.
Peutergroep St. Jozef kenmerkt zich door de huiselijke en kleinschalige omvang. Maximaal elf peuters maken gebruik van de gezellige groepsruimte met de verrassend mooie speelhoek.
Ook VE-leerlingen zijn welkom op peutergroep St. Jozef. Indien hier een indicatie voor afgegeven is komt de betreffende peuter drie dagdelen per week naar de peutergroep. Daarnaast gaat de VE-leerling gedurende de laatste 12 weken voordat hij/zij 4 jaar wordt een dag per week alvast wennen in groep 1.
Als u geen gebruik maakt van dagopvang adviseren wij u om uw kind aan te melden voor de peutergroep. Uw kind leert in de veilige en vertrouwde omgeving van de peutergroep om samen te spelen en samen te werken met de andere peuters. Ook wordt er op speelse wijze gewerkt aan de voorwaarden om de stap te maken naar een kleutergroep. Dit bijvoorbeeld door gerichte taalprogramma's, maar er is ook veel aandacht voor de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. En heel af en toe krijgen de peuters ook al een beetje Engels mee, bijvoorbeeld door het voorlezen van een bekend Engels prentenboek, zoals The story of the little mole.

U kunt uw kind aanmelden voor Peutergroep St. Jozef via https://mijn.kmnkindenco.nl/aanvraag/opvangsoort

Als u uw kind aanmeldt voor onze school dan vindt u op het aanmeldformulier ook de mogelijkheid om uw kind al in te schrijven voor Peutergroep St. Jozef.
Als u meer wilt weten over Peutergroep St. Jozef dan kunt u bellen met 06 - 13 13 73 55 (Kind & Co) of met 0348 - 56 12 09 (school).
 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.