Onderwijs

Onze Missie: recht doen aan wie je bent

Op de St. Jozef mag je zijn wie je bent. Daar staan wij voor. Daarom geven we onderwijs dat recht doet aan de eigenheid van élk kind. Dit realiseren we aan de hand van drie bouwstenen:


Betrokkenheid
Op onze school bieden we een warme, veilige en geborgen plek voor elk kind, met respect voor de onderlinge verschillen. Want we geloven dat kinderen pas optimaal hun talenten en kwaliteiten kunnen benutten, als zij zich thuis voelen op school. Met de hulp van de leraar die naast hen staat. Die weet wanneer een kind een steuntje in de rug kan gebruiken. Of een stapje sneller vooruit kan. Onze school is ook een plek waar de ouders zich gehoord en gezien voelen. Waar de deur dan ook altijd openstaat. Van de leerkracht, van de intern begeleider, van de directeur.

Grip op het eigen leren
Eigen doelen stellen met hulp van de leerkracht. Reflecteren op de stappen die je hebt gezet en inzichten krijgen in je eigen vooruitgang. Door kinderen verantwoordelijkheid te laten nemen voor het eigen leren, motiveren we hen en dragen we bij aan een positiever zelfbeeld. Bagage waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarbij zetten we in op betekenisvol leren: onderwijs dat voor kinderen relevant is, beter beklijft en een hogere betrokkenheid creëert. We stimuleren onze leerlingen nieuwe stappen te zetten, met extra uitdagende lessen. Als het nodig is zorgen we voor een eigen leerlijn. Zodat ieder kind kan groeien op zijn eigen manier.

Investeren in vaardigheden voor later
Digitalisering, globalisering, verduurzaming. De wereld om ons heen is volop in beweging. Wij willen kinderen op hun toekomst in deze snel veranderende samenleving voorbereiden. Daarom besteden we veel aandacht aan wereldburgerschap - met een sterke focus op het leren van de Engelse taal -, het gebruik van digitale leermiddelen en het flexibel omgaan met veranderingen.
 

Onze Visie: focus op eigentijds onderwijs en een duurzame omgeving

Onderwijs dat past bij deze tijd. Waarin we samen met de kinderen werken aan kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn voor de wereld van morgen. Daar gaan wij voor.

Op maat
Het is onze ambitie om een vernieuwende school te zijn die kinderen het beste weet te begeleiden in hun eigen leerproces, gericht op hun toekomst. We maken ons onderwijs steeds meer op maat en kiezen voor gepersonaliseerd onderwijs. Denk aan aangepaste instructie, adaptieve software en werken op eigen leerlijnen. Hierbij is de vertrouwde en veilige omgeving van de klas essentieel. Maar onze begeleiding stopt daar niet. We blijven investeren in mogelijkheden om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen: van coaching tot Kanjertraining, van projectklas, klusklas tot talentlessen.

En groen en gezond
Als vernieuwende school willen wij bijdragen aan een duurzame en leefbare toekomst. We stimuleren onze leerlingen oog te hebben voor de samenleving en het milieu. Dat begint bij onszelf. Van zonnepanelen tot afvalscheiding: in onze keuzes blijven we duurzaamheid voorop zetten. En daar betrekken we de kinderen bij. Daarnaast dragen we als school een gezonde levensstijl uit. Van sportlessen en thematische lessen tot een watertappunt en snoeptomaatjes in de broodtrommel.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.