Groen en Gezond

We willen de kinderen leren en laten ervaren waarom gezondheid, duurzaamheid en biodiversiteit zo enorm belangrijk zijn. Zodat zij kunnen bijdragen aan een leefbare toekomst voor zichzelf en voor anderen.
Binnenklimaat
Een goed binnenklimaat is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van de kinderen en medewerkers van de school. Bij een goed binnenklimaat komen de kinderen ook beter tot leren.
In onze school hebben we een ventilatiesysteem dat voldoet aan de hedendaagse eisen. Daarbij zorgen we voor de tijdige vervanging en reiniging van de filters en de ventilatiedoeken. Desondanks monitoren wij doorlopend de luchtkwaliteit, de luchtvochtigheid en de temperatuur in onze groepen. Bij overschrijding van de normen krijgt de leerkracht een digitale melding via de computer of de telefoon, zodat er onmiddellijk gehandeld kan worden door bijvoorbeeld de ramen of deuren even open te zetten. Hierbij werken wij met scherpere normen dan landelijk geadviseerd. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!

Gezonde voeding
Jaarlijks krijgen onze leerlingen, in de periode van november tot april, driemaal per week schoolfruit aangeboden. Dit d.m.v. het Europees Schoolfruitprogramma. Gedurende de overige maanden stimuleren wij het gebruik van gezonde voeding. In samenwerking met de GGD werken wij momenteel aan een beleid betreffende gezonde voeding. Hiervoor is een schoolcoördinator aangesteld.

Bewegen
Naast de bewegingslessen van onze vakdocent is het belangrijk dat kinderen ook op andere momenten gedurende hun lange schooldag veel kunnen bewegen. Want dagelijks 'zitten' ze zo'n zes uur op school. De ochtendpauze en de lunchpauze zijn belangrijke beweegmomenten. Bij de lunchpauze stimuleren we het bewegen door de inzet van de sportmedewerkers. En tussendoor zijn leerkrachten ook regelmatig buiten, zodat hun leerlingen even lekker kunnen rennen.
Maar het bewegen tijdens het leren heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van het leren. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Alle groepen zijn dan ook minimaal eenmaal per week buiten, in het speellokaal of in de klas aan het leren met een beweegactiviteit. Om het bewegend leren te stimuleren heeft de school een eigen psychomotorische kindercoach.

Zonnepanelen
Op het gezamenlijke, schuine dak van onze school en dat van buurschool Klavertje Vier liggen 350 zonnepanelen. We wekken daarmee een groot deel van onze eigen elektriciteit op. Op het lage deel van het dak ligt sedum. Een groen dak dus! Het sedum zorgt voor opvang van het water, én CO2, en de duizenden planten zijn goed voor de biodiversiteit.

Imkerij
Op ons deel van het groene dak staan grote bijenkasten met twee bijenvolken. Onze honingbijen zorgen voor het bestuiven van de bloemen van de planten, o.a. die van ons eigen sedumdak, struiken en bomen.
De bijenkasten worden onderhouden door medewerkers van de school. Dit onder begeleiding van een ervaren imker. De leerlingen van de groepen 4 en 7 zijn de kinderimkers. In hun witte imkerpakken kijken zij onder de schouders van de volwassen imkers mee met alle activiteiten die in en rondom de bijenkasten worden uitgevoerd. Onze imkerij heet BIJJOZZZ.

Plein
In het najaar van 2021 is ons schoolplein meer ingericht om de biodiversiteit te bevorderen. Dit door een subsidie van het Oudewaterse Lucia Fonds. Struiken, zoals vlinder- en bessenstruiken, en noten- en fruitbomen zijn geplant. Onze bijen en andere insecten zullen er in het voorjaar van genieten.

Afval
Al het afval op onze school wordt gescheiden ingezameld. Groente-, fruit en tuinafval gaat in de groene container, papier gaat in de papiercontainer en het PMD-afval (plastic, metaal en drinkkartons) gaan in de zakken die tweewekelijks door de Gemeente Oudewater worden opgehaald.
We proberen de afvoer van het restafval zo beperkt mogelijk te houden.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.