Education (the important issues)

Nieuw

Bewegingsonderwijs
Sinds dit schooljaar worden de gymlessen op de vrijdag verzorgd door gymdocent Tess Anbergen. De kinderen vinden dit superleuk.
Bij de overige lessen, die door de eigen leerkrachten in sportzaal de Eiber en sporthal de Noort Syde worden gegeven, maken we sinds kort gebruik van de lessen van Lessenplan.nl. Dit is een online lessenplan voor het hele schooljaar. Het zijn heel gevarieerde lessen en het lessenplan wordt doorlopend geüpdatet en aangevuld, zodat de lessen ook leuk blijven voor de kinderen. Een van de ontwikkelaars van Lessenplan.nl is onze oud-leerling Bart de Waal. Lessenplan.nl bevat ook een leergang dans. De Oudewaterse Maxime Jongerius, van Studio Max Dance, heeft deze lessen geschreven en 'danst ook voor'.
 
KIJK!
Dit jaar volgen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 de cursus KIJK! bij Bazalt. Om de ontwikkeling van de leerlingen van groep 1/2 goed in kaart te kunnen brengen worden alle kleuters, vanaf het moment dat zij op school komen, gevolgd met het digitale leerlingvolgsysteem KIJK!. Op school worden leerlingen geobserveerd terwijl zij in de thematische hoeken spelen of werken met ontwikkelingsmateriaal. De leerkracht maakt hier aantekeningen van en registreert twee keer per jaar op basis van deze observaties de ontwikkeling van ieder kind. Uit de overzichten die hieruit voortkomen wordt duidelijk hoe een kind en de groep zich ontwikkelt en wat de onderwijsbehoeften zijn van het individuele kind en van de gehele groep. Uiteraard stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af op deze gegevens.
Door de leerlingen op deze manier te volgen worden de Cito-toetsen een overbodig toetsinstrument. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zullen deze kleutertoetsen dan ook niet meer afgenomen worden.

Thematisch werken
Vanaf het schooljaar 2019-2020 verdwijnen de traditionele vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en techniek van het lesrooster en worden vervangen door wereldoriëntatie. De leerstof wordt niet meer per vak aangeboden, maar op thematische en betekenisvolle wijze. Een thema zal meerdere weken centraal staan. Tijdens de thema's krijgen de leerlingen nog steeds leerstof aangeboden, zoals dat nu nog gebeurt bij de oude vakken, maar ook worden zij in toenemende mate gestimuleerd om zelf na te denken, doelen te stellen, te ervaren en te ontdekken.
Kunst en cultuur en de talentmiddagen, maar ook Engels, zullen steeds vaker worden verweven in het thematisch werken.


 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.