Leren Zichtbaar Maken

04-10-2019
Het inspectieonderzoek van juni 2019 heeft aangetoond dat het onderwijs op Basisschool St. Jozef staat als een 'school'.
Desondanks denken we steeds na over de wijze waarop we ons onderwijs kunnen innoveren en verbeteren. We hebben daarvoor de input vanuit diverse externe audits, maar ook in het inspectierapport staan aanbevelingen. De verandertrajecten kunnen vaak heel klein zijn, maar soms zijn ze ook meer ingrijpend. Zo is de overstap van de methode 'Take it Easy' (voor het vakgebied Engels) naar de internationale methode 'Big English' een forse stap voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Een van de verandertrajecten, waar we dit jaar een start mee maken, is Visible Learning oftewel Leren Zichtbaar Maken.
Tijdens de studiedag over dit onderwerp, de zogenaamde Grondslagdag die het team op maandag 23 september volgde, leerden de teamleden over elementen uit het onderwijs die bedoeld zijn om het leren van leerlingen te stimuleren en te verbeteren (de zogenaamde 'Influences on Student Achievement').
De studiedag werd geleid door Renske Hoogendoorn, trainster Leren Zichtbaar Maken van OnderwijsAdvies. John Hattie, de Nieuw-Zeelandse grondlegger van Leren Zichtbaar maken, deed wereldwijd onderzoek naar meer dan 250 elementen uit het onderwijs en schaalde deze in op hun effectiviteit. Zo blijkt dat het zitten in niveaugroepen (het in de klas groeperen op capaciteiten van de leerlingen) in beperkte mate effect heeft op het leren, maar dat het op goede wijze geven van feedback aan de leerlingen juist heel effectief werkt.
De komende periode gaan we op onze school werken aan enkele van deze onderwijskundige elementen, die er vooral voor moeten zorgen dat de leerlingen meer eigenaarschap (inzicht) krijgen over hun leren. In eerste instantie richten we ons daarbij op het precies informeren van de leerling over hoe een goed resultaat eruitziet. Na de studiemiddag van woensdag 9 oktober zullen we dit ook in de praktijk gaan uitvoeren.
In een volgende periode gaan we waarschijnlijk werken aan het gerichter geven van feedback aan de leerlingen en hen helpen die te begrijpen. Hierbij is het belangrijk dat de leerkrachten zelf ook handelen naar de feedback die ze van hun leerlingen krijgen.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.