Engels en internationalisering

De wereld internationaliseert en om goed te communiceren in die wereld is het van belang dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met vreemde talen en kinderen uit andere landen.
Onze school heeft ervoor gekozen om het Engels vanaf groep 1 aan te bieden. In de onderbouw ligt het accent op spreekvaardigheid. De kinderen leren spelenderwijs kennismaken met de taal doordat ze worden voorgelezen, liedjes en spelletjes krijgen aangeboden en kijk- en luisteropdrachten doen.
Voor de groepen 1 t/m 4 hebben we daarom eigen leerlijnen opgezet, die aansluiten op de lesmethode Big English die we vanaf groep 5 gebruiken.
In de midden- en bovenbouw spelen praktijksituaties een steeds belangrijkere rol. Het gaat daarbij om een communicatieve aanpak waarbij alle deelvaardigheden (spreken, lezen, schrijven en luisteren) in samenhang worden aangeboden. We gebruiken hiervoor de internationale lesmethode 'Big English'. Ook maken we gebruik van het digitale programma Words and Birds. Hiermee oefenen de leerlingen van groep 4 t/m 8 op hun eigen niveau en spelenderwijs aan hun eigen Engelse taalvaardigheid.  Inloggen kan via de website. Kinderen die dat leuk vinden kunnen ook thuis aan de slag met Words and Birds.  
Naast de Engelse lessen bieden we het Engels in context (Content and Language Integrated Learning) aan, dat wil zeggen dat het Engels bij andere lessen en op andere momenten, zoals bij dagopeningen, ook de spreektaal is. In de midden- en bovenbouw zijn we gestart met eTwinning. Hierbij werken onze leerlingen online samen met kinderen in andere Europese landen.
Uiteindelijk is het doel om tot een internationale uitwisseling met een school in een ander EG-land te komen. Om dit bereiken werken we samen met Erasmus+. Dit is een organisatie die het mogelijk maakt dat leerkrachten én leerlingen werken aan hun communicatieve en interculturele vaardigheden.

Lotte: 'We hebben een grote Engelse bibliotheek die vol staat met allemaal boeken en spellen. In de klas doen we vaak Engelse spellen tussen de lessen door. Op dinsdag beginnen we de dag met een Engels gesprek en op vrijdag doen we altijd een les. Wij hebben nu een nieuwe methode namelijk 'Big English', dat is heel leuk. Vorig jaar hebben we een Engels examen gedaan en dit jaar kregen we de diploma's. Ik had het niveau Preliminary. De wethouder kwam langs om de diploma's uit te reiken.'

Ons ambitieniveau betreffende het Engels is het behalen van de landelijke standaard VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs). Hierbij is het uitstroomniveau van onze leerlingen hoger dan de door de overheid vastgestelde kerndoelen, maar dit niveau blijft uiteraard afhankelijk van de capaciteit van de individuele leerling. Structureel meten wij het Engelse niveau van onze leerlingen door het afnemen van de internationale Anglia-examens. Dit doen we adaptief, d.w.z. dat alle leerlingen het examen op hun eigen niveau maken.
Om dit hogere ambitieniveau te bereiken hebben wij een gespecialiseerde coördinator Engels aangesteld. In het beleidsplan Engels 2017-2022 staat beschreven welke stappen wij de komende jaren maken om het Europese keurmerk VVTO aan te vragen. Essentieel in dit beleidsplan is dat leerkrachten blijven werken aan hun eigen mondelinge en schriftelijke Engelse vaardigheid. In dat kader was het team in 2019 een week in het Engelse Canterbury en in oktober 2021 volgt er een studiereis naar het Schotse Edinburgh.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.